OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2006 Harmonogram akademického roku 2006/2007 (28.4.2006)


Harmonogram akademického roku 2006/2007

Č.j.1063/06

V Praze dne 28. dubna 2006OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2006

Harmonogram akademického roku 2006/2007

2. října 2006 – 30. září 2007

________________________________________________________________V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2006/2007 stanovený rektorem Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:1. Společné termíny pro všechny studijní obory
slavnostní zahájení2. října 2006Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem11:00 hod.imatrikulace v Karolinu13:00 hod.

slavnostní ukončení25. května 2007Te Deum15:30 hod.zahradní slavnost17:00 hod.

výjezdní kurz


pro studenty 1. ročníku prezenčního studia (bc. obor dějiny křesťanského umění, mgr. obor katolická teologie)3. –  5. října 2006

zimní semestr


výuka3. října 2006 – 12. ledna 2007vánoční prázdniny23. prosince 2006 – 2. ledna 2007řádné zkouškové období15. ledna – 18. února 2007

letní semestr


výuka19. února – 25. května 2007rektorský den16. května 2007velikonoční odborná praxe, studijní volno5. – 10. dubna 2007řádné zkouškové období28. května – 30. června 2007letní prázdniny1. července – 31. srpna 2007další zkouškové období3. – 20. září 2007
2. Dějiny křesťanského umění(bakalářské i navazující magisterské prezenční studium)
zimní semestr


předběžné zápisy prostřednictvím internetu (mimo 1. ročník)1. –  22. září 2006zápis – záznam do indexu:


            1. ročník26. září 2006 v 09:00 hod.            od 2. ročníku27. září 2006 od 09:00 hod.oznámení změn zápisudo 13 října 2006

letní semestr


předběžné zápisy prostřednictvím internetu8. – 16. února 2007zápis – záznam do indexu20. února 2007oznámení změn zápisudo 2. března 2007

termín pro splnění studijních povinností20. září 2007termín pro splnění studijních povinností před SZZ (letní termín)25. května 2007termín pro odevzdání bakalářských prací (letní termín)27. dubna 2007části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) 11. – 22. června 2007promoce26. října 2007termín pro splnění studijních povinností před SZZ (podzimní termín)17. srpna 2007termín pro odevzdání bakalářských prací (podzimní termín) 20. července 2007části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)3. – 14. září 2007promoce14. prosince 2007


           
3. Náboženské nauky(bakalářské i navazující magisterské kombinované studium)
předběžné zápisy prostřednictvím internetu(mimo 1. ročník) 1. – 22. září 2006zápis – záznam do indexu


            1. ročník25. září 2006 v 9:00 hod.            od 2. ročníku27. září 2006 od 15:00 do 17:00 hod.;


29. září 2006 od 15:00 do 17:00 hod.                          od 2. ročníku30. září 2006 od 9:00 do 14:00 hod.oznámení změn zápisu - letní semestr do 13. října 2006oznámení změn zápisu - zimní semestrdo 2. března 2007zkouškydle domluvy s vyučujícím
termíny kontaktní výuky
1.7.10.


7.6.1.


13.31.3.2.21.10.


8.20.1.


14.14.4.3.4.11.


9.3.2.


15.28.4.4.18.11.


10.17.2.


16.12.5.5.2.12.


11.3.3.


17.26.5.6.16.12.


12.17.3.


18.2.6.


termín pro splnění studijních povinností20. září 2007termín pro splnění studijních povinností před SZZ25. května 2007termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací


(letní termín)27. dubna 2007části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)11. – 22. června 2007promoce26. října 2007termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací (podzimní termín)27. září 2007části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)5. – 16. listopadu 2007promoce14. prosince 2007

4. Katolická teologie(magisterské prezenční studium)
zimní semestr


předběžné zápisy prostřednictvím internetu (mimo 1. ročník)1. – 22. září 2006zápis – záznam do indexu:


            1. ročník26. září 2006 v 09:00 hod.            od 2. ročníku29. září 2006 od 09:00 hod.oznámení změn zápisudo 13 října 2006

letní semestr


předběžné zápisy prostřednictvím internetu8. – 16. února 2007zápis – záznam do indexu20. února 2007oznámení změn zápisudo 2. března 2007

termín pro splnění studijních povinností20. září 2007termín pro splnění studijních povinností před SZZ25. května 2007termín pro odevzdání diplomových prací (letní termín)27. dubna 2007části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)11. – 22. června 2007promoce26. října 2007termín pro odevzdání diplomových prací (podzimní termín)27. září 2007části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)5. – 16. listopadu 2007promoce14. prosince 2007


           
5. Doktorské prezenční a kombinované studium

zápis i záznam do indexu pro všechny ročníky27. září 2006 v 13:00 hod.termín pro splnění studijních povinností20. září 2007
6. Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: