Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 4. května 2006

Č.j.: 1113/06

V Praze dne 4. května 2006Usnesení Akademického senátu KTF UK

z řádného zasedání

dne 4. května 2006:

1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě:


1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Zřízení Centra dějin české teologie


4. Návrh jmenování do VR KTF


5. Výše poplatků spojených se studiem v r. 2006/2007


6. Různé


b) AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 2. března 2006.

2. AS KTF schvaluje návrh děkana, aby na KTF vzniklo Centrum dějin české teologie.3. AS KTF souhlasí, aby do VR KTF byl jmenován prof. ing. Ivan Wilhelm, CSc.4. AS KTF schvaluje předložený návrh poplatků spojených se studiem v r. 2006/2007.

ThLic. Prokop Brož


předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: