Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního oboru dějiny křesťanského umění (23.5.2006)

Č.j.: 1208/06

V Praze dne 23. května 2006
Věc: Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního oboru dějiny křesťanského umění
                    Z důvodu malého počtu přihlášených uchazečů k přijímacímu řízení pro akademický rok 2006/2007 do navazujícího magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění, budou dle Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze, čl. 3, odst. 5, na základě rozhodnutí děkana KTF UK ze dne 17. května 2006, přijati bez přijímacích zkoušek všichni uchazeči, pokud splní ostatní náležitosti dle Harmonogramu přijímacího řízení 2006/2007.Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: