Osoby od Trojice: Trinitární ontologie a personalismus


KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

zve

na mezinárodní konferenci 

Osoby od Trojice: Trinitární ontologie a personalismus

Místo a datum konání: 26. dubna 2023

v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Thákurova 3, Praha 6, 1. patro, učebna P5

PROGRAM


Personalismus 20. století přinesl mnoho podnětů k chápání člověka jako osoby. Přesto otázka, co znamená pojem „osoba“, je stále otevřená a nabízí mnoho různých přístupů. Křesťanská víra v trojjediného Boha přináší nový pohled na lidskou osobu i na její podstatné charakteristiky. V tomto ohledu je zvláště živý proud „trinitární ontologie“, jenž nahlíží realitu věcí i lidské osoby ve světle trojičního mysteria. Mezinárodní konference nabídne příspěvky českých i zahraničních badatelů, věnované vztahu trojiční víry k antropologickým otázkám z pohledu filozofie, teologie, politologie a psychologie. Hlavním hostem konference je významný anglický teolog John Milbank.


KDY: 26. dubna 2023

KDE: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6. Učebna P5.

PŘÍSTUPNOST: Vstup volný

JAZYK: angličtina

POŘÁDÁ: Badatelé projektu PRIMUS/21/HUM/021 (Trinitární ontologie

lidské osoby) na katedře filosofie a systematické teologie KTF UK


KONTAKT: Pavel Frývaldský, ThD. (fryvaldsky@ktf.cuni.cz)


Poslední změna: 4. duben 2023 12:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám