Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 19. ledna 2006

Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 19. ledna 2006

  1. VR KTF UK bere na vědomí nový návrh výzkumného záměru „Fenomén migrace a   výzva integrace etnických menšin v České republice a střední Evropě: situace, úkoly, řešení“

  2. VR KTF UK schvaluje návrh složení zkušebních  komisí pro státní závěrečné zkoušky na KTF UK v oborech studijního programu teologie a v oboru dějiny křesťanského    umění studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury

  3. VR KTF UK schvaluje návrh nového magisterského studijního oboru „Křesťanská humanitární a misijní práce“


V Praze dne 19. května 2006                         


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: