Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 26. 5. 2006

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 26. 5. 2006

Č.j. 1240/06

V Praze dne 1. června 2006


 1. VR KTF UK schvaluje program zasedání v následující rozšířené podobě:

  1. Schválení programu

  2. Schválení zápisu ze zasedání VR KTF UK dne 19. 1. 2006

  3. Aktuální informace o KTF UK

  4. Reakreditace bakalářského a magisterského studijního programu teologie, obor teologické nauky

  5. Schválení studijních plánů na akademický rok 2006/2007

  6. Doktorské studium

   1. Schválení specializace „biblické vědy“ v doktorském stud. programu teologie

   2. Postupová, rigorózní a doktorská zkouška ve studijním programu teologie

  7. Jmenování členů oborové rady

  8. Různé

 2. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 19. 1. 2006

 3. VR KTF UK schvaluje reakreditaci bakalářského a magisterského studijního programu teologie, obor teologické nauky

 4. VR KTF UK schvaluje studijní plány na akademický rok 2006/2007

 5. VR KTF UK schvaluje specializaci „biblické vědy“ v doktorském stud. programu teologie, obor katolická teologieprof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: