Univerzita třetího věku v akademickém roce 2005/2006


Věc: Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2005/2006

Č.j.1183/05

V Praze dne 8. června 2005


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji programy Univerzity třetího věku (dále jen „programy U3V“) „Základy katolického náboženství“, „Katechetické metody“, „Navazující kurzy katolického náboženství“ a „Gregoriánský chorál: teorie a praxe“ a stano­vím tyto podrobnosti o konání:

 1. Programy U3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).

 2. Programy U3V jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí z perspektivy katolické tradice.

 3. Programy U3V jsou určeny pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.

 4. Programy U3V jsou uskutečňovány prezenční formou podle vyhlášeného harmonogramu. Setkání trvá obvykle od 9:00 do 12:00 a zahrnuje dva bloky. Celkový počet učebních hodin je stanoven v harmonogramu pro každý kurz rozdílně.

 5. Přihláška se podává na zvláštním formuláři studijnímu oddělení. Termín pro podání přihlášky je do 20. září 2005. Počet míst je omezen v harmonogramu. V případě vyššího zájmu, než je maximální počet účastníků, mají přednost přihlášky absolventů kurzu Základy katolického náboženství z akademického roku 2004/05.

 6. Termíny výuky jsou stanoveny pro každý kurz v harmonogramu a jedná se o pravidelné kurzy jednou za 14 dní (o sobotách) po celý akademický rok nebo o blokové studium v zimním období.

 7. Místo konání: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: Dr. Vojtěch Eliáš.

 8. Pro každý kurz jsou v harmonogramu stanovena pravidla pro úspěšné absolvování. Každý absolvent získá osvědčení o absolvování.

 9. Programy U3V jsou v akademickém roce 2005/2006 bez poplatku, neboť jsou podpořeny celouniverzitním projektem Univerzita třetího věku na Univerzitě Karlově v Praze.


Dr. Vojtěch Eliáš

proděkan pro studium


Věc: Harmonogram programů U3V

Č.j.:1184/05

V Praze dne  8. června 2005

 1. „Základy katolického náboženství“ (U3V001)

    a. 

  celkový počet vyučovacích hodin: 48

    b. 

  počet míst: 90

    c. 

  datum konání: soboty od 9:00 do 12:00


  12. listopad    26. listopad  10. prosinec  14. leden  28. leden  11. únor


  (termíny letního semestru budou upřesněny začátkem roku 2006)

    d. 

  pravidla pro absolvování: účast alespoň na 8 setkáních, vypracování písemné práce

 2. „Katechetické metody“ (U3V002)

    a. 

  celkový počet vyučovacích hodin: 48

    b. 

  počet míst: max. 25, min. 10 (přihlášení budou pozváni na 1. setkání)

    c. 

  datum konání: 17.+18. února       3.+4. března         18.+19. března

    d. 

  pravidla pro absolvování: účast alespoň na dvou blokových setkáních

 3. „Navazující kurzy katolického náboženství“

   

    a. 

  1. Úvod do filozofie: 20 hodin (U3V003)

  2. Úvod do Starého zákona: 26 hodin (U3V004)

  3. Úvod do Nového zákona: 26 hodin (U3V005)

  4. Církevní a obecné dějiny české: 20 hodin (U3V006)

    b. 

  počet míst: v každé části max. 20

    c. 

  datum konání: jedná se o následující soboty

  08. 10.

  22. 10.

  05. 11.

  19. 11.

  03. 12.

  17. 12.

  07. 01.

  21. 01.

  04. 02.

  18. 02.

  25. 02.

  11. 03.

  25. 03.

  08. 04.

  22. 04.

  06. 05.

  20. 05.

  03. 06.

  přesný harmonogram jednotlivých částí bude upřesněn na 1. setkání 8.10.05.

    d. 

  pravidla pro absolvování: složení ústní nebo písemné zkoušky upřesní přednášející

 4. „Gregoriánský chorál: teorie a praxe“ (U3V007)

    a. 

  celkový počet vyučovacích hodin: 24

    b. 

  počet míst: 30

    c. 

  datum konání: teorie každý pátek měsíce ledna a února od 10:00 do 12:00

  (6.1.; 13.1.; 20.1.; 27.1.; 3.2.; 10.2.; 17.2.; 24.2.2006),

  praxe v pátek 27. ledna a 24. února od 15:00 do 18:00

    d. 

  pravidla pro absolvování: účast alespoň na 6 setkáních z teorie


Dr. Vojtěch Eliáš

proděkan pro studium


Přihláška a informace

Závazná přihláška ke stažení


Informace o studijních programech U3V podává , tel. 220181394.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: