Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání dne 29. června 2006

Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání dne 29. června 2006:

Č.j.: 1660/06

V Praze dne 29. června 20061. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě:


1. Schválení programu a zápisu


2. Návrh pravidel pro organizaci studia na KTF


3. Různé


b) AS KTF schválil zápis z řádného zasedání dne 8.6.2006.


2. AS KTF schvaluje návrh pravidel pro organizaci studia na KTF.


3. AS KTF vzalo na vědomí ekonomickou bilanci mezinárodní konference Jezuité v Českých zemích.


                                                                                              
ThLic. Prokop Brož


předseda AS KTF

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty