OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2006 Časové rozlišování nákladů a výnosů (22.6.2006)


OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2006 Časové rozlišování nákladů a výnosů

Č.j.: 1467/06

V Praze dne  22. 6. 2006
I. Náklady a výnosy zachycuje KTF podle těchto zásad:

 1. Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí.

 2. Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají.

 3. Náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku.

 4. Náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují jako

    a. 

  Náklady příštích období (účet účtové skupiny 38).

    b. 

  Výdaje příštích období (účet účtové skupiny 38).

 5. Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují jako

    a. 

  Výnosy příštích období (účet účtové skupiny 38).

    b. 

  Příjmy příštích období (účet účtové skupiny 38).

 6. Podmínkou účtování účetních případů časového rozlišení je, že je znám jejich účel, částka a období, kterých se týkají.

 7. Nevýznamné a pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy, které není nutno časově rozlišovat, se považují za výdaje, popř. příjmy, u nichž byla dodržena věcná i časová souvislost.

    a. 

  Nevýznamné částky

  • jejich ponechání v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a prokazatelně se záměrně neupravuje hospodářský výsledek,

  • např.  nákup kalendářů a diářů na příští rok.

    b. 

  Pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy

  • pravidelně se opakující částky, které se nekryjí s kalendářním rokem,

  • např. pojistné placené na další 12ti měsíční období, přijatá platba za kurz celoživotního vzdělávání na školní rok dopředu.

II. Závěrečné ustanoveníToto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster


       děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám