Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 21. září 2006

Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 21. září 2006:

Č.j.: 2294/06V Praze dne 21. září 2006


1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v pozměněné podobě:


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Proděkan pro vědu PhDr. M. Zlatohlávek, Ph.D.


4. Pravidla pro organizaci studia na KTF


5. Různé


b) AS KTF schválil zápis z mimořádného zasedání dne 29.6.2006.


2. AS KTF podporuje rozhodnutí děkana jmenovat proděkanem pro vědu PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D.


3. AS KTF bere na vědomí opatření rektora, jímž se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF.


4. AS KTF zvolil do volební komise AS KTF na místo odstoupivší PhDr. Markéty Koronthályové Mgr. Mladu Mikulicovou.
ThLic. Prokop Brož


předseda AS KTF

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: