Zveřejnění průběhu voleb do AS KTF 2. – 4. listopadu 2006


Volby do Akademického senátu KTF 2. – 4. listopadu 20061. Návrh kandidátůOd středy 11.10. až do středy 18.10.06 do 18:00 je možné podávat k rukám předsedy volební komise (ThLic. Prokopa Brože) návrhy na kandidáty.
Navrhovaný kandidát musí s návrhem souhlasit, což vyjádří tím, že písemný návrh jím bude podepsán.2. Dne 19.10. bude zveřejněna listina kandidátů
3. Volební kampaňOd zveřejnění kandidátů do 1.11. půlnoci probíhá volební kampaň. Za tím účelem je kandidátům k dispozici vývěsní deska vedle děkanátu a možnost webové presentace.4. Volební dnyVe čtvrtek 2. listopadu bude otevřena volební místnost od 10:00 do 14:00.


V pátek 3. listopadu bude otevřena volební místnost od 9:00 do 13:00.


V sobotu 4. listopadu bude otevřena volební místnost od 9:00 do 13:00.5. Výsledky volebPoté, co se v sobotu 4. listopadu sečtou všechny hlasovací lístky, bude vyhlášen výsledek voleb.6. Vyhodnocení voleb- Volby budou úspěšné, pokud se jich zúčastní alespoň 30% voličů (zvlášť komora akademických pracovníků, zvlášť komora studentů).


- Do komory akademických pracovníků bude zvoleno těch 8 kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů.


- Do komory studentů budou zvoleni ty 4 kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.


ThLic. Prokop Brož


předseda volební komise

V Praze dne 19. září 2006
Kandidáti voleb do AS KTF 2.-4.11.2006


Č.j. 2405/06


Volby do Akademického senátu KTF UK


2. – 4.11.2006Kandidáti do komory pedagogů1.PhDr.JosefBartoň2.doc. JUDr.Antonín IgnácHrdina, Dr.Sc.3.ThLic.Pavel VojtěchKohut4.PhDr.JaroslavMed, CSc.5.


TomášMrňávek, Th.D.6.Dr.BogdanPelc7.Mgr.MarieRakušanová, Ph.D.8.Prof. PhDr. Ing.JanRoyt, CSc.9.Mgr.DavidSvobodaKandidáti do komory studentů


1.


MichaelBartůšek2.


LadislavBušek3.Mgr.DanielFeranc4.


PavelJäger5.


PetrSládeček6.


KateřinaTrmačová7.


JiříVácha


V Praze dne 19. října 2006

ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Výsledky voleb do Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro volební období prosinec 2006 až prosinec 2008


Č.j. 2405/06Oznamujeme akademické obci Katolické teologické fakulty, že
z celkového počtu 689 oprávněných voličů se jich voleb zúčastnilo 234, tj. 33,96 %; celkem bylo odevzdáno 234 hlasovacích lístků, z toho 232 platných.
Výsledky v jednotlivých komorách:


z celkového počtu 42 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků se voleb zúčastnilo 21, tj. 50,00 %; odevzdáno bylo 21 hlasovacích lístků, z toho 21 platných;
z celkového počtu 647 oprávněných voličů z řad studentů se voleb zúčastnilo 213, tj. 32,92%; odevzdáno bylo 213 hlasovacích lístků, z toho 211 platných.


Zvoleni byli následující kandidáti

            z řad akademických pracovníků:


                                                                                                    počet hlasů


1.   Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.                                            21


2.   Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, Dr.Sc.                            21


3.   ThLic. Pavel Vojtěch Kohut                                                  19


4.   Dr. Bogdan Pelc                                                                     19


5.   PhDr. Josef Bartoň                                                                17


6.   Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.                                             17


7.   PhDr. Jaroslav Med, CSc.                                                     15


8.   Mgr. David Svoboda                                                               12

      z řad studentů:


1.   Kateřina Trmačová                                                                 133


2.   Pavel Jäger                                                                             109


3.   Mgr. Daniel Feranc                                                                85


4.   Ladislav Bušek                                                                       72
ThLic. Prokop Brož,                                          Mgr. Mlada Mikulicová                                  Mgr. Jaroslav Havrlant


předseda volební komise
V Praze dne 4. listopadu 2006Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: