Výuka jazyků v rámci povinného studijního plánu ÚDKU – Změna oproti Karolínce 2006/07 (5.10.06)

Výuka jazyků v rámci povinného studijního plánu ÚDKU – Změna oproti Karolínce 2006/0

Č.j. 2351/06

V Praze dne 5. října 2006


Věc: Výuka jazyků v rámci povinného studijního plánu ÚDKU – Změna oproti Karolínce 2006/07


Studenti bakalářského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění jsou povinni do konce studia absolvovat zápočty z  

KJAZ 127 Základy německého jazyka 1 a z KJAZ128 Základy německého jazyka 2 a zápočty z KJAZ 131 Základy anglického jazyka 1 a KJAZ 132 Základy anglického jazyka 2,  zápočet a  zkoušku z povinně volitelného odborného jazyka.

Povinné předmětyKJAZ 127 Základy německého jazyka 1 – zápočet - 4 kredity


KJAZ 128 Základy německého jazyka 2 - zápočet  - 4 kredity


KJAZ 131 Základy anglického jazyka 1  - zápočet  - 4 kredity


KJAZ 132 Základy anglického jazyka 2 -  zápočet  - 4 kredity


                                              
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

proděkan pro studium
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: