Výzva k zápisu v náhradním termínu (23.10.06)


Výzva k zápisu v náhradním termínu - nezapsaní v řádném termínu

Č.j. 2431/06

V Praze dne 23. října 2006Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu

       Ve smyslu odstavce čl. 4, odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu teologie, oborů katolická teologie a náboženské nauky a studenti studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, oboru dějiny křesťanského umění, uvedení v příloze tohoto dopisu, kteří se nezapsali v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na sobotu 4. listopadu v 11 hodin a úterý 7. listopadu 2006 v 10 hodin.       Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, že své studium ukončil.

prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Příloha: Seznam studentů, kteří se nezapsali v řádném termínu.Příloha: k výzvě k zápisu v náhradním termínu - č. j. 2431/06

Seznam studentů, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu.

bakalářský studijní obor dějiny křesťanského umění:

1. Bürgermeisterová Anna

2. Hadaš Jiří

3. Svoboda Petr

4. Trnka Albert


bakalářský studijní obor náboženské nauky:

5. Augustin Ľubomír

6. Bašníková Alena

7. Bímonová Petra

8. Blížkovský Petr

9. Čadková Renata

10. Divoš Václav

11. Gondek Jan

12. Györke Alexander

13. Haufová Marie Anna

14. Horáček Jan

15. Janda Martin

16. Kadeřábek  Martin

17. Kadlec Jiří

18. Kohútová Dita

19. Koubek Tomáš

20. Machálik Rudolf

21. Neubauer Karel

22. Petra Jakub

23. Skálová Magda

24. Strnad Jaroslav

25. Šimáček Pavel

26. Vokasová Lenka

27. Vraná Michaela

28. Zahrádka Václav

navazující magisterský studijní obor náboženské nauky:

29. Koubek Jiří

30. Musil Jiří

31. Sáček Radovan

magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie:

32. Babjarčík Radoslav

33. Hazbunová Sahar

34. Hovorková Jiřina

35. Kohút Peter

36. Lipenský Lukáš

37. Martinek Ondřej

38. Sedlák Vlastimil

doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie:

38. Koua Emilie

39. Langová Markéta

40. Skalický Zdeněk

Výzva k zápisu v náhradním termínu - nezapsaní po přerušení

Č.j. 2435/06

V Praze dne 24. října 2006Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu

       Ve smyslu odstavce čl. 4, odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu teologie, oborů katolická teologie a náboženské nauky, uvedení v příloze tohoto dopisu, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na sobotu 4. listopadu v 11 hodin a úterý 7. listopadu 2006 v 10 hodin.       Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, že své studium ukončil.

prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan

Příloha: Seznam studentů, kteří se nezapsali v řádném termínu.Příloha: k výzvě k zápisu v náhradní termínu - č.j.2435/06

Seznam studentů, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu.

bakalářský studijní obor náboženské nauky:

1. Kopová Anna

2. Polák Michael

3. Šplíchal Ota

4. Uhura Alan Maria

5. Zichová Daniela


magisterský studijní program teologie,  obor katolická teologie:

6. Marciniec Mariusz Witold

7. Sekerka Roman


Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: