OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2006 Osoby či útvary odpovědné za kontrolu dodržování předchozích opatření děkana (23.10.2006)


OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2006 Osoby či útvary odpovědné za kontrolu dodržování předchozích opatření děkana

Č.j. 2430 / 05

V Praze dne 23. října 2006


čl. 1 Úvodní ustanovení
Na základě Návrhu opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí č. 3/2006 na Katolické teologické fakultě UK, kterou provedlo Oddělení kontroly UK v září a říjnu 2006, vydávám toto opatření, jímž stanovuji osoby či útvary odpovědné za kontrolu dodržování mých předchozích opatření:čl. 2 Osoby či útvary odpovědné za kontrolu dodržování předchozích opatření děkana:
1. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 1/2005 (Odkládání osobních věcí v prostorách fakulty) je Technicko-hospodářské oddělení.


2. Osobou odpovědnou za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 2/2005 (Výpůjční řád knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Katolické teologické fakulty) je vedoucí knihovny.


3. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 3/2005 (Přijímání ke studiu na KTF UK bez přijímacích zkoušek do magisterských a bakalářských oborů) je Studijní oddělení.


4. Osobu ani útvar odpovědný za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 4/2005 (Vybírání úhrady od studentů KTF UK a od osob, které nejsou studenty KTF UK) není třeba určit, neboť bylo nahrazeno Opatřením děkana č. 1/2006.


5. Osobou odpovědnou za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 5/2005 (Udělování pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze - Katolické teologické fakulty) je děkan.


6. Osobu ani útvar odpovědný za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 6/2005 (Pravidla pro přiznání účelového stipendia) není třeba určit, neboť bude zrušeno.


7. Osobu ani útvar odpovědný za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 7/2005 (Harmonogram akademického roku 2005/2006) není třeba určit.


8. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 8/2005 (Nahlédnutí do materiálů týkajících se rozhodnutí o přijetí ke studiu) je Studijní oddělení.


9. Osobu ani útvar odpovědný za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 9/2005 (Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK), není třeba určit, neboť bylo nahrazeno Opatřením děkana č. 2/2006.


10. Osobu ani útvar odpovědný za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 10/2005 (Pravidla pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky) není třeba určit, neboť bude nahrazeno novým opatřením.


11. Osobu ani útvar odpovědný za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 11/2005 (Pravidla pro přiznání doktorandského stipendia) není třeba určit, neboť bude nahrazeno novým opatřením.


12. Osobu ani útvar odpovědný za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 12/2005 (Provedení inventarizace pro rok 2005) není třeba určit.


13. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 1/2006 (Vybírání úhrad za úkony od studentů KTF UK a od osob, které nejsou studenty KTF UK) je knihovna, Studijní oddělení, Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy nebo Ekonomické oddělení, podle místa úhrady.


14. Osobou odpovědnou za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 2/2006 (Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK) je děkan.


15. Osobu ani útvar odpovědný za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 3/2006 (Vyhlášení státních závěrečných zkoušek (podzimní termín v ak. roce 2005 – 2006) program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění) není třeba určit, neboť již je po termínech.


16. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 4/2006 (Harmonogram akademického roku 2006/2007) je Studijní oddělení a Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


17. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 5/2006 (Postupová zkouška, státní rigorózní zkouška, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce ve studijním programu teologie) je Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


18. Osobou odpovědnou za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 6/2006 (Oběh dokladů na UK KTF) je tajemník. Za aktualizaci podpisových vzorů je odpovědné Ekonomické oddělení, aktualizace bude prováděna alespoň jedenkrát ročně.


19. Osobou odpovědnou za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 7/2006 (Finanční kontrola na UK KTF) je tajemník.


20. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování Opatření děkana č. 8/2006 (Časové rozlišování nákladů a výnosů) je Ekonomické oddělení.
čl. 3 Závěrečná ustanovení
Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti
prof. PhDr. Ludvík Armbruster


       děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám