OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2006 Pravidla k zastavení nehospodárnosti (25.10.2006)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2006 Pravidla k zastavení nehospodárnosti

Č.j. 2441/ 06

V Praze dne 25. října 2006čl. 1 Úvodní ustanovení
Na základě Návrhu opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí č. 3/2006 na Katolické teologické fakultě UK, kterou provedlo Oddělení kontroly UK v září a říjnu 2006, vydávám tato Pravidla k zastavení nehospodárnosti podle § 6 odst. 2 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění:čl. 2 Podepisování objednávek a smluv
1. Všechny objednávky a smlouvy, ze kterých vyplývají závazky, podepisuje v souladu s Opatřením děkana č. 6/2006 (Oběh dokladů na UK KTF) oddíl II. písm. b) děkan nebo tajemník po případném předchozím podpisu řešitele projektu, ekonoma, vedoucího knihovny, správce sítě nebo příslušného proděkana.


2. Stanovuji, že objednávky a smlouvy, ze kterých vyplývají závazky do výše 100 tis. Kč, může podepsat tajemník (případně osoba pověřená zastupováním tajemníka), v ostatních případech děkan (případně osoba pověřená zastupováním děkana).čl. 3 Postup při nehospodárném využívání prostředků

V případě, že kterýkoliv zaměstnanec získá informace o nehospodárném využívání finančních prostředků, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit děkanovi, případně jeho statutárnímu zástupci.
čl. 4 Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám