OPATŘENÍ DĚKANA č. 13/2006 - Ceník služeb knihovny CKK KTF UK (30.10.2006)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 13/2006 - Ceník služeb knihovny CKK KTF UK (30.10.2006)

Č.j. 2460/06

V Praze dne 30. října 2006

Opatření děkana č. 13/2006

Změna Přílohy č. 1 (Ceník placených služeb a poplatků) Výpůjčního řádu knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Katolické teologické fakulty


Tímto opatřením měním Přílohu č. 1 (Ceník placených služeb a poplatků) Výpůjčního řádu knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Katolické teologické fakulty s účinností od 1. 11. 2006.
Příloha č. 1. Ceník placených služeb a poplatků


Služba

CenaRegistrace a její prodloužení: interní uživatelé0,- KčRegistrace a její prodloužení: studenti, učitelé a zaměstnanci škol, důchodci50,- KčRegistrace, prodloužení registrace: veřejnost100,- KčDuplikát uživatelského průkazu při první ztrátě či poškození50,- KčDuplikát uživatelského průkazu při druhé a třetí ztrátě či poškození100,- KčRešerše: interní uživatelé0,- KčRešerše: externí uživatelé100,- KčMeziknihovní výpůjční službanákladyMezinárodní meziknihovní výpůjční službanákladyKopie A 4 jednostranná2,- KčKopie A 4 oboustranná3,- KčKopie A 3 jednostranná4,- KčKopie A 3 oboustranná6,- KčDigitální kopie (za každou stranu dokumentu)20,- KčVýpůjčka zvukových a zvukově obrazových dokumentů (kauce, ? 1 kus)200,- KčZtráta nebo poškození čárového kódu dokumentu50,- KčPoplatky z prodlení2,- KčUpomínka zaslaná klasickou poštou10,- KčPoplatek za knihovnické zpracování ztracené publikace100,- KčZpoplatnění služeb pro kolektivní uživatele provádí vedoucí knihovny přiměřeně.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: