OPATŘENÍ DĚKANA Č. 14/2006 Vyhlášení mimořádného termínu Státní závěrečné zkoušky (1.11. 2006)

Vyhlášení mimořádného termínu Státní závěrečné zkoušky ve studijním programu Teologie, obor Katolická teologie a v navazujícím magisterském studijním programu Teologie, obor Náboženské nauky

Č.j. 2471/06

V Praze dne 1. listopadu 2006
Opatření děkana č. 14/2006Vyhlášení mimořádného termínu Státní závěrečné zkoušky ve studijním programu Teologie, obor Katolická teologie a v navazujícím magisterském studijním programu Teologie, obor Náboženské nauky


Vyhlašuji mimořádný termín státní závěrečné zkoušky z biblické teologie


na 6. prosince 2006 od 10 hod.


 1. Předpokladem pro konání části státní zkoušky je absolvování povinných předmětů, které  pro konání této části státní zkoušky stanoví studijní plán.

2. Na studijní oddělení odevzdejte přihlášku a výkaz o studiu (index) do 30. listopadu 2006.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: