Pozvánka na ustavující schůzi nově zvoleného senátu (12.12.2006)

Ustavující zasedání nově zvoleného AS KTF

č. j.:    2628/06


V Praze 4. prosince 2006


Na základě článku 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS KTF
svolávám
ustavující zasedání nově zvoleného AS KTF
na úterý 12. prosince 2006 ve 14:00 do zasedací místnosti P9 (č.1092).Navrhovaný program: 


1. Volba předsednictva senátu


2. Schválení programu prvního zasedání


3. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


4. Záměr děkana jemnovat proděkanem pro personální záležitosti a akreditace PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D.


5. Různé


        


ThLic. Prokop Brož


předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: