Usnesení Akademického senátu KTF UK dne 12. prosince 2006

Usnesení Akademického senátu KTF UK z prvního ustanovujícího zasedání konaného dne 12. prosince 2006:

Č.j.: 2628/06

V Praze dne 12. prosince 20061. AS KTF zvolil svou předsedkyní Mgr. Marii Rakušanovou, PhD.


2. AS KTF zvolil svými místopředsedy Dr. Bogdana Pelce a Mgr. Daniela Ferance.


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTFPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: