Usnesení Akademického senátu KTF UK dne 12. prosince 2006 (mimořádné zasedání)

Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání konaného dne 12. prosince 2006:


Č.j.: 2688/06                                                        V Praze dne 12. prosince 20061. AS KTF schvalil program zasedání navrhované podobě:

1. Schválení programu

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

3. Záměr děkana jmenovat proděkana pro personální záležitosti a akreditace (PhLic. Vojěch Novotný,Th.D.)

4. Různé
2. AS KTF vyjádřil souhlas se jmenováním PhLic. Vojtěcha Novotného, ThD. proděkanem pro personální záležitosti a akreditace.Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTFPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty