Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 14.12.2006

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 14.12.2006


I.   VR KTF UK schválila následující program zasedání:
      1. Schválení programu


      2. Schválení zápisu ze zasedání VR KTF UK dne 26.5.2006


      3. Aktuální informace o KTF UK


      4. Schválení předsedy a členů zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky


      5. Projednání „Dlouhodobého záměru Katolické teologické fakulty UK v Praze“


      6. Schválení nového volitelného předmětu „Dějiny církevní a světské titulatury“


      7. Příprava akreditace habilitačního řízení oboru „katolická teologie“


      8. Různé
II.   VR KTF UK schválila zápis ze zasedání dne 26.5.2006
III.  VR KTF UK schválila předsedu a členy zkušební komise pro státní rigorózní


       zkoušky
IV.  VR KTF UK projednala „Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty UK


       v Praze“
V.   VR KTF UK schválila za předpokladu upřesnění názvu a formy výuky zavedení


       nového volitelného předmětu „Dějiny církevní a světské titulatury“


     VI.   Příští zasedání VR KTF UK: 25. května 2007 od 13.00 hod. v budově KTF UK
                                                                                              prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: