Usnesení AS KTF z řádného zasedání dne 9. 1. 2007

Usnesení AS KTF UK z řádného zasedání dne 9. 1. 2007


Č.j.: 5/07                                                              V Praze dne 11. ledna 2007Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 9. ledna 2006

              

1. AS KTF UK schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Rozdělení katedry systematické teologie a jmenování vedoucích kateder


3. Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty


4. Studijní záležitosti, Opatření děkana k pravidlům pro organizaci studia


5. Rozpočet


6. Různé


2. AS KTF UK schválil zápis z prvního ustanovujícího zasedání 13. prosince 2006 a z mimořádného zasedání 13. prosince 2006.


3. AS KTF UK schválil rozdělení katedry systematické teologie na katedru fundamentální a dogmatické teologie a katedru teologické etiky a spirituální teologie.


4. AS KTF UK projednal záměr děkana fakulty jmenovat doc. ThDr. Václava Venturu, ThD. vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie a prof. Alberta-Petra Rethmana vedoucím katedry teologické etiky a spirituální teologie a vyjádřil s jejich jmenováním souhlas.


5. AS KTF UK schválil Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty na období 2006-2010.


6. AS KTF UK schválil Aktualizaci Dlouhodobého záměru Katolické teologické fakulty pro akademický rok 2006/2007.


7. AS KTF UK projednal návrh Opatření děkana k Pravidlům pro organizaci studia a vyjádřil k němu souhlas s výhradou dílčích úprav.


8. AS KTF UK schválil rozpočet KTF UK na rok 2007.


 


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
za správnost:Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám