OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2007 vybírání úhrad za úkony od studentů KTFUK a osob, které nejsou studenty KTF UK (22.3. 2007)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2007 Vybírání úhrad za úkony od studentů KTF UK a od osob, které nejsou studenty KTF UK
Č.j.: 705/07                                                                                        V Praze dne 20. března 2007OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2007

Vybírání úhrad za úkony od studentů KTF UK a od osob, které nejsou studenty KTF UK
V návaznosti na opatření rektora UK č. 25/2004, které určuje úkony, za které lze vybírat úhradu od studentů KTF UK, vydávám s účinností od 2. 4. 2007 toto opatření.


Součástí tohoto opatření je i stanovení úhrad za úkony od osob, které nejsou studenty fakulty.
Úhrady od studentů lze vybírat za tyto úkony:
Vydání duplikátu dokladu o studiu:


- během 1. roku studia a za neuzavřený ročník                                     100,- Kč- za každý uzavřený ročník100,- KčVystavení výpisu zkoušek v cizím jazyce (Aj, Nj, Ij) 100,- KčVystavení duplikátu pro přístup do informačního systému a fakultní počítačové sítě   50,- KčNastavení soukromého počítače pro připojení ve fakultní knihovně  100,- KčÚhrady v Centrální katolické knihovně Katolické teologické fakulty UK v PrazeDle sazeb výpůjčního řádu knihovny
Úhrady od osob, které nejsou studenty fakulty:
Vydání duplikátu dokladu o studiu                                                                            200,- KčÚhrady v Centrální katolické knihovně Katolické teologické fakulty UK v PrazeDle sazeb výpůjčního řádu knihovny


Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 1/2006.


Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji osoby, které úhrady vybírají.prof. PhDr. Ludvík Armbruster


  děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám