Oznámení o výši poplatků spojených se studiem v r. 2007/2008


Č.j.: 711/07                                                                                               V Praze dne 22. března 2007

Oznámení o výši poplatků spojených se studiem v r. 2007/2008V souladu s § 58 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a po vyjádření AS KTF UK ze dne        20. března 2007 stanovuji pro akademický rok 2007/2008 tuto výši poplatků spojených se studiem:


Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) – 9 100,- Kč / za každých dalších započatých šest měsíců studia.Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) – 1 800,- Kč / za rok.Poplatek pro studijní program v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) - 10.000,- USD/ semestr; 1 800 USD/ kurz.Poplatek za přijímací řízení pro ak. rok 2008/09 – (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění)


550,- Kč (přihláška podána pouze v tištěné podobě)


450,­- Kč (přihláška podána i elektronicky).

prof. PhDr. Ludvík Armbruster


         děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty