Pozvánka na řádné zasedání AS KTF dne 24. 4. 2007 (20. 4. 2007)
č. j.: 819/07


V Praze 19. dubna 2007
Na základě článku 10, odst. 4 c) Volebního a jednacího řádu AS KTF svolávám
řádné zasedání AS KTFna úterý 24. dubna 2007 od 16.30 do zasedací místnosti číslo 3100.


Navrhovaný program:
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


4. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


5. Jmenování Prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. Vedoucím Ústavu dějin křesťanského umění a Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. vedoucím Katedry pastorálních oborů a právních věd na další funkční období


6. Druhý termín přijímacího řízení na doktorské studium katolické teologie


7. Různé


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám