OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2007 Harmonogram akademického roku 2007/2008 (19.4. 2007)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2007 Harmonogram akademického roku 2007/2008 1. října 2007 – 30. září 2008


Č.j.: 784/07                                                                                         V Praze dne 11. dubna 2007OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2007

Harmonogram akademického roku 2007/2008 1. října 2007 – 30. září 2008V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2007/2008 stanovený rektorem Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:
1. Společné termíny pro všechny studijní oboryslavnostní zahájení1. října 2007Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem11:00 hod.imatrikulace v Karolinu13:00 hod.

slavnostní ukončení23. května 2008Te Deum15:30 hod.zahradní slavnost17:00 hod.

výjezdní kurz


pro studenty 1. ročníku prezenčního studia (bc. obor dějiny křesťanského umění, mgr. obor katolická teologie)2. –  4. října 2007

zimní semestr


výuka       2. října 2007 – 11. ledna 2008vánoční prázdniny       21. prosince 2007 –   2. ledna 2008řádné zkouškové období14. ledna – 17. února 2008

letní semestr


výuka18. února – 23. května 2008rektorský den14. května 2008velikonoční odborná praxe, studijní volno                            20. - 25. března 2008řádné zkouškové období26. května – 30. června 2008letní prázdniny1. července – 31. srpna 2008další zkouškové období          1. –   18. září 2008


zimní semestr


předběžné zápisy prostřednictvím internetu (mimo 1. ročník)1. –  21. září 2007oznámení změn zápisudo 13. října 2007letní semestr


předběžné zápisy prostřednictvím internetu8. – 16. února 2008oznámení změn zápisudo 1. března 2008

termín pro splnění studijních povinností19. září 2008části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)- všechny obory 9. – 20. června 2008promoce25. září 2008části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - dějiny kř. umění1. - 12. září 2008části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)- teologické obory3. - 14. listopadu 2008
2. Dějiny křesťanského umění


(bakalářské i navazující magisterské prezenční studium)zimní semestr


zápis – záznam do indexu:            1. ročník  bakalářské s.      17. září 2007 v 9:00 hodin


            1. ročník nav. mag. st.       17. září 2007 ve 14:00 hodin            od 2. ročníku                     26. září 2007 od 9:00 – 12:00 a od 14:00 – 17:00


                                                       27. září 2007 od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00  letní semestrzápis – záznam do indexu             18. a  19. února 2008
3. Náboženské nauky

(bakalářské i navazující magisterské kombinované studium)
zápis – záznam do indexu 1. ročník       15. září 2007     v 9:00 hodin


                                     od 2. ročníku     15. září 2007    14:00 - 16:00 hodin


                                                               20. září 2007    14:00 - 17:00 hodin


                                                               21. září 2007    15:00 - 17:00 hodin


                                                               22. září 2007      9:00 - 15:00 hodin
termíny kontaktní výuky
  6.10.  5.1.  5.4.13.10.19.1.19.4.27.10.  2.2.  3.5.10.11.16.2.17.5.24.11.  1.3.31.5.  8.12.15.3.  7.6.

4. Katolická teologie

(magisterské prezenční studium)
zimní semestr


zápis – záznam do indexu:


1. ročník18. září 2007 v 9:00 hodinod 2. ročníku24. září 2007  9:00-12:00 13:00 -17:00 hodin


25. září 2007  9:00-12:00 13:00 -17:00 hodinletní semestr


zápis – záznam do indexu20. února 2008


           


5. Doktorské prezenční a kombinované studium

(obor katolická teologie; obor církevní a obecné dějiny; obor dějiny křesťanského umění)zápis i záznam do indexu pro 1. ročníky


od 2. ročníku


          26. září 2007 od 9:00 hod.


26. září 2007 od 13:00 hod.termín pro splnění studijních povinností          19. září 2008
6. Závěrečné ustanoveníToto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


                                                                           
                                                                                  prof. PhDr. Ludvík Armbruster                                                                                                      děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám