OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2007 Pravidla pro provozování kamerového systému na KTF UK

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2007 Pravidla pro provozování kamerového systému na KTF UK
Č. j. 830/7                                                                                          V Praze dne 23. dubna 2007

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2007 Pravidla pro provozování kamerového systému na KTF UK

V souladu se zákonem  č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v souladu se Stanoviskem ÚOOÚ č. 1/2006 a na základě Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů CJ 1411/01/REG stanovuji pro provozování kamerového systému na KTF UK tato pravidla:


I.


Specifikace sledovaného účelu


1. Sledovaným účelem je ochrana majetku před krádeží a poškozením. Tohoto účelu nelze dosáhnout efektivně jiným způsobem.


2. Kamerový systém bude instalován ve fakultní knihovně tak, aby snímal prostor studovny a vstupní dveře do knihovny.


II.


Lhůta pro uchovávání záznamů


Vzhledem k tomu, že lhůta pro zjištění případného odcizení předmětu (knihy) může dosahovat až několika měsíců, stanovuji lhůtu pro uchovávání záznamů 14 dní.
III.


Informace subjektů údajů


1. Subjekt údajů (návštěvníci knihovny) budou o užití kamerového systému informováni tabulkami umístěnými v prostorách knihovny. Tabulky budou obsahovat tyto informace:


  • prostor je sledován kamerovým systémem,

  • správcem pořízených záznamů je ÚVT s.r.o., IČ 25701118, resp. pověřený zaměstnanec spravující KTF UK,

  • subjektu údajů bude poskytnuta informace o zpracování v plném rozsahu požadovaném § 11 odst. 1 zákona 101/2000 Sb. správcem fakultní sítě, č. dveří 1041.2. Zaměstnanci fakulty budou dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) § 316 odst. 3 o užití kamerového systému informováni také zveřejněním tohoto opatření na úřední desce fakulty a e-mailem.


IV.


Zajištění ochrany dat před neoprávněným přístupem


1. Správce sítě KTF UK, firma ÚVT s.r.o., IČ 25701118 je oprávněna záznamy poskytnout pouze z důvodu specifikovaného účelu v čl. I.


2. Zaměstnanci knihovny jsou povinni dohlížet na to, aby počítač, na kterém budou záznamy uloženy, nepoužívala neoprávněná osoba.


V.


Závěrečná ustanovení


1. Za dodržování tohoto opatření je zodpovědný správce sítě KTF UK, firma ÚVT s.r.o., IČ 25701118 a zaměstnanci fakultní knihovny.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
                                                                         prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                            děkan
Souhlasím s povinnostmi vyplývajícími z tohoto opatření děkana.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám