Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2007/2008

Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2007/2008


Č.j. 801/07                                                                                          V Praze dne 16. dubna 2007




Věc: Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2007/2008




Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji programy Univerzity třetího věku (dále jen „programy U3V“) „Základy katolického náboženství“, navazující kurzy katolického náboženství (v těchto specializacích: Církevní a obecné dějiny české, Úvod do filozofie, Úvod do Nového zákona, Úvod do Starého zákona) a „Gregoriánský chorál: teorie a praxe II“ a stano­vím tyto podrobnosti o konání:




1. Programy U3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Programy U3V jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí z perspektivy katolické tradice.


3. Programy U3V jsou určeny pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.


4. Programy U3V jsou uskutečňovány prezenční formou podle vyhlášeného harmonogramu. Celkový počet učebních hodin je stanoven harmonogramem pro každý kurz rozdílně.


5. Přihláška se podává na zvláštním formuláři referentce U3V. Termín pro podání přihlášky je do 30. června 2007. Počet míst v jednotlivých kurzech je omezen.


6. Podmínkou přijetí do navazujících kurzů katolického náboženství je předchozí absolvování kurzu „Základy katolického náboženství“.


7. V případě vyššího zájmu, než je maximální počet účastníků, rozhoduje datum podání přihlášky.


8. Místo konání: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: Dr. Vojtěch Eliáš.


9. Pro každý kurz jsou v harmonogramu stanovena pravidla pro úspěšné absolvování. Každý absolvent získá osvědčení o absolvování.


10. Programy U3V jsou v akademickém roce 2007/2008 bez poplatku, neboť jsou podpořeny rozvojovým projektem MŠMT Univerzita třetího věku na Univerzitě Karlově v Praze.



prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan



Přihláška Základy katolického náboženství


Přihláška Navazující kurzy katolického náboženství (v těchto specializacích: Církevní a obecné dějiny české, Úvod do filozofie, Úvod do Nového zákona, Úvod do Starého zákona)



Přihláška Gregoriánský chorál: teorie a praxe II


Harmonogram kursů U3V 2007/2008











Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty



Jak k nám