Usnesení AS KTF z řádného zasedání dne 24. 4. 2007 (2. 5. 2007)

Usnesení AS KTF UK z řádného zasedání dne 24. 4. 2007
Č.j.: 819/07                                                                            V Praze dne 30. 4. 2007
Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 24. dubna 20071.         AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


3. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


4. Jmenování vedoucích katedry Ústavu dějin křesťanského umění a katedry pastorálních oborů a právních věd na další funkční období


5. Různé


2.         AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 20. března 2007.


3.         AS KTF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006.


4.         AS KTF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006.


5.         AS KTF UK projednal záměr děkana fakulty jmenovat prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. vedoucím katedry Ústavu dějin křesťanského umění a doc. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc. vedoucím katedry pastorálních oborů a právních věd a vyjádřil s jejich jmenováním souhlas.

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám