OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2007 Pravidla přijímacího řízení (2. 5. 2007)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2007 Pravidla přijímacího řízení


Č.j.: 842/07                                                                                         V Praze dne 26. dubna 2007

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2007 Pravidla přijímacího řízeníV návaznosti na Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze, čl. 7, odst.5, stanovuji tato pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky.
K registraci uchazečů se dostavte 30 minut před zahájením vlastní přijímací zkoušky. Do prostor určených pro registraci i vlastní konání přijímací zkoušky nemají přístup rodinní příslušníci ani jiný doprovod uchazečů.U registrace každý uchazeč předloží:


· 1. občanský průkaz nebo cestovní pas (u cizích státních příslušníků)


· 2. pozvánku k přijímacímu řízení


· 3. nedodané přílohy k přihlášce (originál ústřižku poštovní poukázky o zaplacení poplatku za přijímací řízení, stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení).Pro platnost přijímacího řízení je nutné dodržet tyto zásady:


· písemné testy jsou anonymní, podepsané jsou neplatné (registrujte se pod Vaším identifikačním číslem),


· opisování během testů je nepřípustné,


· mobilní telefony musí být během písemných testů, motivačního pohovoru a ústní zkoušky vypnuty
Uchazeči, kteří skládají maturitní (bakalářskou) zkoušku až po termínu konání přijímací zkoušky, zašlou ověřenou kopii maturitního vysvědčení (bakalářského diplomu) na studijní oddělení KTF UK nejpozději do 30. září 2007.


O výsledku přijímacího řízení budete informován(a) písemně v souladu s § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb), a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vám bude zasláno doporučeně do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce. Předběžné výsledky budou zveřejněny na internetové adrese https://student.ktf.cuni.cz/ucha, telefonické informace o výsledku nebudou poskytovány.


 

prof. PhDr. Ludvík Armbruster


  děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám