Islám v českých zemích


Vyhlášení


Č.j.: 1195/07                                                                                         V Praze dne 9. května 2007


Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Islám v českých zemích
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Islám v českých zemích“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:

1. Program celoživotního vzdělávání „Islám v českých zemích“ - č. kurzu 111“ (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).
2. Program je koncipován jako doplňující studium orientované na výkon povolání. Umožňuje absolventům získat kvalifikaci a zvýšení informovanosti v oblasti řešení problematik spojených s migrační politikou a přítomností muslimské komunity v českých zemích.3. Kurz je také vhodný pro pedagogy působící ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (občanský a společenskovědní základ) se zaměřením na témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP.4. Program je určen uchazečům s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním.5. Uchazeč podává přihlášku na přiloženém formuláři do 30.9.2007 elektronickou formou na emailovou adresu nebo na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Hana Knoppová, Thákurova 3, Praha 6, 160 00.6. Program je uskutečňován prezenční formou v přednáškových blocích dle plánu výuky. Celkový počet učebních hodin: 1410. 10. 2007


Přítomnost muslimů v současné české


společnosti


Prof. PhDr. L. Kropáček

17. 10. 2007


Dějiny islámu        


Prof. PhDr. L. Kropáček

31. 10. 2007


Islám a kultura      


Prof. PhDr. Z. Lehmannová, Ing. Y. Šabacká

7. 11. 2007


Islám a fundamentalismus


Doc. P. Hošek ThD., RNDr. V. Sáňka

21. 11. 2007


Lidská práva v islámu       


Prof. M. Borrmans (Lyon)

28. 11. 2007


Islám a křesťanství – náboženská identita  


Prof. V. Cottini (Řím)

5. 12. 2007


Možnosti dialogu – „Vzájemné obavy anebo společné cíle?“


panelová diskuse se zástupci české politické scény

7. Doba konání: říjen-prosinec 20078. Čas konání: 14:00 – 15:30 hod.9. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6, multimediální učebna P8)10. Garant programu: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann11. Minimální počet platících účastníků: 25.12. Absolventům kurzu vydá Univerzita Karlova v Praze osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání, akreditované MŠMT.13. Poplatek za celý kurz je stanoven na 3.800,- Kč za jednoho účastníka. V případě odůvodněné žádosti může garant kurzu schválit slevu z poplatku. Pro identifikaci plátce uveďte prvních šest číslic Vašeho rodného čísla jako variabilní symbol. Poplatek musí být uhrazen před účastí na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. V případě, že bude poplatek za kurz hradit zaměstnavatel, vystaví Vám fakulta fakturu. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                     děkanPřihláška, plakát, pozvánka


Přihláška Plakát PozvánkaKontakt220 181 269

Po - Čt 8:30 - 16:00Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám