Základy východní byzantské liturgie II (KU3V013)

Základy východní byzantské liturgie II (KU3V013)


Č.j.:  1308/07


V Praze dne 31. května 2007

Věc: Vyhlášení kurzu Univerzity třetího věku
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji nový program Univerzity třetího věku (dále jen „program KU3V“) „Základy východní byzantské liturgie II (KU3V013)“ a stanovím tyto podrobnosti o konání:
1. Program KU3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).
2. Obsahem programu KU3V je historicko-kritický rozbor Božské liturgie sv. Jana Zlato­ústého s přihlédnutím ke zvykům jednotlivých tradic, kde se tato liturgie slavila a slaví.
3. Program KU3V je určen pro zájemce o řeckokatolickou církev, přesto se nevyžadují žádné speciální znalosti. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.
4. Program KU3V je uskutečňován prezenční formou. Setkání se budou konat od října 2007, vždy ve čtvrtek večer po Svaté liturgii v sakristii kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici. Přesná doba konání bude upřesněna na prvním setkání dne 4. října 2007 po Svaté liturgii cca v 19:00 v sakristii.
5. Přihláška se podává na zvláštním formuláři referentce KU3V. Termín pro podání přihlášky je do 30. září 2007. Počet míst je omezen na 20.
6. Garant programu: Tomáš Mrňávek,Th.D. e-mail: mrnavek@ktf.cuni.cz
7. Poplatek za program U3V činí 50,- za celý kurz a je splatný na první hodině.

prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan KTF UKPřihláška na kurs U3V Základy východní byzantské liturgie II (KU3V013)Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám