OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2007 Vyhlášení ankety pro hodnocení výuky studenty KTF UK za letní semestr akademického roku 2006/2007

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2007 Vyhlášení ankety pro hodnocení výuky studenty KTF UK za letní semestr akademického roku 2006/2007


Č.j. 1330/07                                                                                         V Praze dne 1. června 2007


OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2007

Vyhlášení ankety pro hodnocení výuky studenty KTF UK za letní semestr akademického roku 2006/2007


čl. 1Na základě Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze čl. 9 odst. 5 stanovuji pro anketu pro hodnocení výuky studenty KTF UK za letní semestr akademického roku 2006/2007 tyto podrobnosti:

čl. 2Anketa, umožňující hodnocení výuky za letní semestr 2006/2007 v programech denního studia a v programech kombinovaného studia za celý akademický rok, bude vyvěšena na webových stránkách fakulty od úterý 5.6.2007 do úterý 3.7.2007.


V této době mají všichni, kdo jsou zapsaní ke studiu na KTF UK v tomto akademickém roce v denním i kombinovaném studiu, možnost vyjádřit své názory na kvalitu výuky, na práci studijního oddělení, službu informačního systému fakulty, práci knihovny a na život na fakultě obecně.


K hodnocení slouží jednak tabulky, umožňující číselné hodnocení podle jednotlivých předmětů, jednak možnost slovního vyjádření. Číselné hodnocení je anonymní, slovní vyjádření může být anonymní nebo opatřeno podpisem a adresou. U slovních vyjádření, opatřených podpisem a adresou má autor příspěvku nárok na odpověď od toho, koho se příspěvek týká.


Vyzývám všechny studentky a studenty denního i kombinovaného studia, aby této možnosti využili a zodpovědně vyjádřili svá hodnocení, názory či náměty.  


čl. 3Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


                                                                                              Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                      děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám