Vyjádření vedení KTF UK k Hodnocení výuky za zimní semestr 2006/2007

Vyjádření vedení KTF UK k Hodnocení výuky za zimní semestr 2006/2007


Č.j. 1331/07                                                                                         V Praze dne 1. června 2007
Vyjádření vedení KTF UK k Hodnocení výuky za zimní semestr 2006/2007Především patří dík všem, kdo se hodnocením zabývali a to jak číselným vyjádřením tak napsáním slovních sdělení. Každá seriozní poznámka je cennou informací, byť by se i týkala věci, kterou řešit nelze nebo která je řešena jinak a pisatel o tom neví.


     Určitou slabinou hodnocení pedagogů známkami byl zatím malý počet hodnotících, způsobený snad tím, že šlo o premiéru tohoto systému. Získaný údaj je tak zatížen značnou relativní chybou, technická chyba jednoho nebo dvou respondentů ho velmi ovlivní, a je málo reprezentativní.


  Po této zkušenosti je zřejmé, že je třeba udělat v anketě některé změny:


-   předměty, které se vyučují v zimním i letním semestru hodnotit až v závěru (LS);


-   rozlišit hodnocení seminářů a přednášek;


-   formulovat otázky tak, aby se tázaly vždy jen na jednu věc, ne na dvě současně;


-   pokusit se o zapracování četnosti přítomnosti hodnotícího na přednášce či semináři (hodnocení toho, kdo se zúčastnil 2x za semestr nelze považovat za objektivní);


-   podpořit psaní slovních komentářů – jsou lépe využitelné pro zlepšení výuky a provozu školy než pouhé „známkování“.
   Pokud jde o využití výsledků hodnocení, je nejsnazší u slovních odpovědí. Známkování pedagogů přináší také určitou orientaci, je ovšem jen jedním z řady hledisek, kterými fakulta své pedagogy hodnotí, protože důležitá je také publikační činnost, vědecká práce, angažmá v mimofakultních důležitých grémiích apod. 


    Lze říci, že forma hodnocení cestou elektronických odpovědí je snadno dostupná a pokud se vžije a pokud bude v anketě odpovídat většina posluchačů, bude nesporně přínosem po život fakulty a kvalitu pedagogů i studentů.                                                                                  Prof. PhDr. Ludvík Armbruster           


                                                                                                          děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám