Výzva k zápisu v náhradním termínu

Výzva k zápisu v náhradním termínu
Č.j.: 1213/07                                                                                      V Praze dne 14. května 2007
Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu


       V souladu ustanovením Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, ve smyslu čl. 4, odst. 6 , tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti bakalářského studijního programu teologie,  studijního oboru náboženské nauky: Daniela Feltová  a  Jan Venzara, kteří se nezapsali po přerušení studia v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na 28. května 2007 v úředních hodinách od 8:00 do11:00 hodin.


       Dle  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze čl.5, odst.7,  pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1, písm. b): nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu. Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.

                                                                                                        prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                        děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám