Usnesení AS KTF UK z řádného zasedání dne 29. 5. 2007 (18. 6. 2007)

Usnesení AS KTF UK z řádného zasedání dne 29. 5. 2007


Č.j.: 1359/07                                                                           V Praze dne 29. 5. 2007
Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 29. května 20071.         AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 24. dubna 2007.


2.         AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Anketa – hodnocení výuky


4. Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008-2009


5. Akreditace


6. Různé


3.         AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem organizace a vyhodnocování studentské ankety.


4.         AS KTF UK schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2008/2009.


5.         AS KTF UK souhlasí s žádostí o prodloužení doby platnosti akreditace magisterského programu teologie, obor katolická teologie, prezenční forma studia a s žádostí o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu teologie, obor katolická teologie, prezenční forma studia.


6.         AS KTF UK bere na vědomí informaci o nedostatečném informovanání studentů s podmínmkami získávání zkoušek a zápočtů a připomíná své usnesení ze dne 23. 5. 2003, aby pedagogové v dostatečné lhůtě informovali o podmínkami získání atestací předmětů.  

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám