Pozvánka na řádné zasedání AS KTF UK dne 26. 6. 2007 (22.6. 2007)

Pozvánka na řádné zasedání AS KTF dne 22. 6. 2007


Č. j. 1445/2007                                                                     V Praze 20. 6. 2007
Na základě článku 10, odst. 4 c) Volebního a jednacího řádu AS KTF svolávám
řádné zasedání AS KTFna úterý 26. 6. 2007 od 16.30 do zasedací místnosti číslo 3100.


Navrhovaný program:
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008-2009 - dodatek


4. Rezignace Ladislava Buška na svou funkci studentského senátora


5. Různé


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám