Autentizace uživatelů centralizovaného Informačního systému Studium pro studenty a zaměstnance Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


Autentizace uživatelů centralizovaného Informačního systému Studium pro studenty a zaměstnance Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Ode dne 27. června 2007 se stal Studentský Informační systém Katolické telologické fakulty (SIS) součástí celouniverzitního Informačního systému Studium Univerzity Karlovy provozovaného na webové adrese http://is.cuni.cz.Vstup do systému – přihlašovací uživatelské jméno a heslo pro vstup do centrálního systému:

a) pro studenty:

uživatelské jméno zůstává stejné jako je aktuálně používané uživatelské jméno pro vstup do fakultního Informačního systému. U studentů studujících na více fakultách Univerzity Karlovy může při centralizaci dojít ke sjednocení případně různých uživatelských jmen na všech fakultách do jednoho uživatelského jména. Pro zjištění, zda došlo ke změně fakultního loginu na login globální, lze použít aplikaci "Hledání studentů" informačního sytému (http://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php).


heslo bude přebíráno ze systému Centrální autentizační služby Univerzity Karlovy (CAS), více informací je uvedeno dále. Dosavadní fakultní heslo nebude dále pro vstup do Informačního systému Studium fungovat (pro vstup do fakultní sítě samozřejmě zůstávají zachována stávající hesla).

b) pro zaměstnance fakulty:

• stávající způsob přihlašování do SIS (Zaměstnanecké účty učitelů, tajemníků a referentů zůstávají zatím nezměněny.)

c) pro všechny uživatele:

• jako uživatelské jméno lze pro přihlášení alternativně také použít číslo osoby uvedené na průkazu studenta nebo zaměstnance univerzity, uvedené pod fotografií. Číslem osoby se mohou přihlašovat i studenti více fakult bez ohledu na možnou změnu/sjednocení uživatelského jména.Pro vstup do Informačního systému Studium musí každý student i zaměstnanec:

1. Pokud dosud nemá univerzitní průkaz (průkaz studenta, průkaz studenta s licencí ISIC, průkaz zaměstnance, průkaz zaměstnance s licencí ITIC) je nutné si jej vyzvednout v některém z výdejních center průkazů. Podrobné informace o průkazech UK jsou k dispozici na adrese http://www.cuni.cz/UK-1444.html.

2. z univerzitního průkazu zjistit číslo osoby

3. aktivovat uživatelské heslo některým z postupů uvedených níže.


Aktivace a expirace uživatelského hesla v CAS

Heslo v CAS může být aktivováno/nastaveno/změněno těmito dvěma způsoby:

1. v kterémkoliv výdejním centru průkazů

(umístění a otevírací doby jsou uvedeny na adrese http://www.cuni.cz/UK-1445.html) můžete požádat o vygenerování (a vytištění) tzv. počátečního hesla. Toto počátečního heslo neumožňuje přístup k aplikacím, ale umožňuje nastavit si vlastní heslo, se kterým pak můžete přistupovat ke všem aplikacím, které CAS využívají (platnost počátečního hesla je 10 kalendářních dnů ode dne vydání).


2. přes Internet

na adrese https://ldap.cuni.cz/pwreset.php vyplníte do formuláře nezbytné osobní údaje (tzn. jméno, příjmeni, číslo osoby, datum narození, poslední 4 znaky rodného čísla a libovolný platný email) a vložíte vlastní heslo. Pokud jsou veškeré osobní informace v souladu s evidovanými údaji (tj. pro studenty s údaji ve studijní databázi, pro zaměstnance v personálním a mzdovém systému fakulty), bude Vám na zadaný email zaslán odkaz vedoucí na stránku, kde budete vyzváni k potvrzení hesla. Poté bude potvrzené heslo nastaveno v CAS a bude možné se s jeho pomocí přihlásit mimo jiné i do Informačního systému Studium. V případě, že se vyskytnou problémy s přihlášením, je na adrese http://ldap.cuni.cz v menu odkaz „Problémy s přihlášením“, kde je k dispozici poradna pro řešení těchto problémů.Pro vstup do centrálního Informačního systému UK bude stačí heslo aktivované podle bodu 2 (tj. pomocí webového formuláře bez nutnosti návštěvy výdejního centra průkazů), které je ovšem považováno za méně důvěryhodné než heslo aktivované podle bodu 1.


Studenti, kteří se přihlašují do některé z těchto aplikací

• přístup k informacím o ubytování a platbách na kolejích UK (Mefisto)

• žádosti o ubytovací a sociální stipendia

• podávání grantových přihlášek GA UK

již heslo v CAS aktivované mají; heslo pro přístup do těchto aplikací je shodné i pro vstup do centrálního Informačního systému Studium (výhradně jen toto heslo).


Expiraci hesla lze nejsnáze předejít včasnou změnou hesla na adrese https://ldap.cuni.cz/index.php. Pokud přece jen dojde k expiraci hesla, je možné aktivovat heslo nové, a to buď postupem z bodu 1, nebo postupem z bodu 2 uvedeným výše.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám