OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2007 Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2007 Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu
Č.j. 1418/07                                                                                       V Praze dne 14. června 2007


OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2007 Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu


čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu s čl. 16b odst. 2 písm. b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze v platném znění (Pravidla hospodaření UK) a na základě čl. 2 odst. 5 Opatření rektora č. 26/2007 (Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu)  stanovuji pro poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby tato pravidla:

čl. 2 Pravidla pro poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby
1. Žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby lze doručit do 30. srpna.


2. K žádosti zaměstnanci využijí formulář, který je přílohou tohoto opatření.


3. Zjistí-li Ekonomické oddělení, že zaměstnanec nepřiložil všechny podklady, vyzve ho neprodleně k doplnění podkladů. Lhůtu pro doplnění podkladů na základě výzvy stanovuji na 15 dnů.


4. Příspěvek bude vyplacen do 60-ti dnů ode dne doručení oprávněné žádosti, příp. od doplnění podkladů.čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je Ekonomické oddělení.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám