Celoživotní vzdělávání - program Němčina


Celoživotní vzdělávání – program „Němčina“


Č.j.: 1575/07                                                                                      V Praze dne 22. června 2007
Věc: Celoživotní vzdělávání – programNěmčina“
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Němčina“ a stanovuji tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Němčina“ – č. kurzu 110 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Program je koncipován jako dvousemestrální výuka němčiny (obecný jazyk) pro studenty KTF UK.


3. Program je uskutečňován prezenční formou jednou za týden (1x2 vyučovací hodiny týdně). Přesný rozvrh bude zveřejněn v rámci fakultních rozvrhů.


4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 21. září 2007. Součástí přihlášky je doklad o zaplacení poplatku dle odst. 6.


5. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: Dr. Milcová.


6. Poplatek za celý kurz je stanoven na 3.500,- Kč za jednoho účastníka.


Poplatek můžete uhradit v hotovosti na Ekonomickém oddělení fakulty nebo převodem na účet č. 32034 061 / 0100. Pro identifikaci plátce uveďte jako variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla a jako specifický symbol č. kurzu 110. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan
Přihláška


PřihláškaKontakt

studijní oddělení
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám