Celoživotní vzdělávání - Etika konfliktních situací


Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Etika konfliktních situací“


Č.j.: 1426/07                                                                                      V Praze dne 18. června 2007

Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Etika konfliktních situací“Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Etika konfliktních situací“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Etika konfliktních situací“ - č. kurzu 104 “ (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Program je koncipován jako doplňující studium orientované na výkon povolání. Umožňuje absolventům získat kvalifikaci: Etický poradce pro konfliktní situace.


3. Program je určen uchazečům s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.


4. Uchazeč podává přihlášku na přiloženém formuláři do 21. 9. 2007 na studijní oddělení fakulty a to i v případě, že studium je zajištěno smlouvou fakulty s jeho zaměstnavatelem.


5. Součástí přihlášky je i kopie dokladu o ukončeném vzdělání a doklad o vykonané úplatě dle odst. 11 (netýká se uchazečů z AčR).


6. Program je uskutečňován prezenční formou v tématických soustředěních dle plánu výuky. Celkový počet učebních hodin: 50


7. Doba konání: První organizační setkání se uskuteční 4. 10. 2007


čas konání: 16:00 hod


8. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann; maximální počet účastníků: 25.


9. Program je zakončen závěrečnou zkouškou.


10. Absolventům vydá Univerzita Karlova v Praze osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání.


11. Poplatek za celý kurz je stanoven na 15 000,- Kč za jednoho účastníka. Pro identifikaci plátce uveďte své rodné číslo jako variabilní symbol. Tento poplatek musí být uhrazen před účastí na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                     děkanPřihláška


PřihláškaKontakt

studijní odděleníPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám