Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 25. 5. 2007

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 25. 5. 2007


Č.j. 1306/07                                                                                       V Praze dne 30. května 2007
Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 25. 5. 2007


1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.
2. VR KTF UK schvaluje zápis ze dne 14. 12. 2006.
3. VR KTF UK vzala na vědomí informace prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera o stavu fakulty.
4. VR KTF UK schvaluje magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie, prezenční forma studia v podobě, která je obsažena v žádosti o prodloužení platnosti akreditace stejnojmenného programu.
5. VR KTF UK schvaluje doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie, prezenční forma studia v podobě, která je obsažena v žádosti o prodloužení platnosti akreditace stejnojmenného programu.
6. VR KTF UK schvaluje záměr podat žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení a o akreditaci oboru řízení ke jmenování profesorem – obor katolická teologie.
7. VR KTF UK schvaluje složení komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění, v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu teologie, obor náboženské nauky a v magisterském studijním programu teologie, obor katolická teologie.
8. VR KTF UK schvaluje složení komise pro státní rigorózní zkoušky i státní doktorské zkoušky.

prof. PhDr. Ludvík Armbruster

                        děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám