Celoživotní vzdělávání letní kurs němčiny


Č.j.: 1236/07                                                                                      V Praze dne 21. května 2007

Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Kurz německého jazyka – Letní škola 2007Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Kurz německého jazyka – Letní škola 2007“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Kurz německého jazyka – Letní škola 2007“ - č. kurzu 112“ (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Program je koncipován jako doplňující studium německého jazyka. Umožňuje absolventům lépe porozumět německé teologické literatuře a být v kontaktu s německy hovořícím světem. Kurz je tematicky zaměřen na odbornou terminologii teologie, filozofie a umění.


3. Program je určen uchazečům s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Kurz je zejména vhodný pro postgraduální studenty teologických fakult.


4. Uchazeč podává přihlášku na přiloženém formuláři do 25.5.2007 elektronickou formou na emailovou adresu .


5. Program je uskutečňován prezenční formou ve výukových blocích dle plánu výuky.  Celkový počet učebních hodin: 150


6. Doba konání: 6. - 31. srpna 2007


7. Místo konání: Kurz je koncipován do dvou částí. Prvních 14 dní proběhne na bývalé faře v Pěkné u Volar. Druhá část kurzu se bude konat přímo v Německu (bydlení bude zajištěno v rodinách).


8. Garant programu: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann


9. Maximální počet platících účastníků: 15


10. Absolventům kurzu vydá Katolická teologická fakulta osvědčení o absolvovaném kurzu.


11. Poplatek za celý kurz je stanoven na 2.000,- Kč za jednoho účastníka. Pro identifikaci plátce uveďte prvních šest číslic Vašeho rodného čísla jako variabilní symbol. Poplatek musí být uhrazen před účastí na kurzu, nejpozději do 25. června 2007, a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                             děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám