CZV - Etika konfliktních situací 2005


Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Etika konfliktních situací“

Č.j.1153/05

V Praze dne 3. června 2005


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Etika konfliktních situací“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání: 1. Program celoživotního vzdělávání „Etika konfliktních situací“ - č. kurzu 104 “ (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).

 2. Program je koncipován jako doplňující studium orientované na výkon povolání. Umožňuje absolventům získat kvalifikaci: Etický poradce pro konfliktní situace.

 3. Program je určen uchazečům s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.

 4. Uchazeč podává přihlášku na přiloženém formuláři do 30. 9. 2005 na studijní oddělení fakulty a to i v případě, že studium je zajištěno smlouvou fakulty s jeho zaměstnavatelem.

 5. Součástí přihlášky je i kopie dokladu o ukončeném vzdělání a doklad o vykonané úplatě dle odst. 10 (netýká se uchazečů z AčR).

 6. Program je uskutečňován prezenční formou v tématických soustředěních dle plánu výuky. Celkový počet učebních hodin: 50

 7. Doba konání: 3.-4.11.2005; 1.-2.12.2005; 2.-3.3.2006; 16.-17.3.2006;

  čas konání: 8.30-12.30 + 14.00-18.00/8.30-12.30.

 8. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann; maximální počet účastníků: 25.

 9. Program je zakončen závěrečnou zkouškou.

 10. Absolventům vydá Univerzita Karlova v Praze osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání.

 11. Poplatek za celý kurz je stanoven na 15 200,- Kč za jednoho účastníka. Pro identifikaci plátce uveďte své rodné číslo jako variabilní symbol. Tento poplatek musí být uhrazen před účastí na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: