Výzva k zápisu


Výzva k zápisu v náhradním termínu
Č.j.: 2500/07                                                                                          V Praze dne 12. října 2007


Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu
       Ve smyslu odstavce čl. 4, odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie a Teologické nauky a studenti studijního programu Obecná teorie

a dějiny umění a kultury, studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění,  uvedení v příloze tohoto dopisu, kteří se nezapsali v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na sobotu 27. října 2007 od 8,30 - 12 hodin a  pondělí 29. října 2007 od 8 – 10,30 hodin.
       Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost dle

čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.
                                                                                            prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                        děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám