Výzva k zápisu po přerušení studia

Výzva k zápisu po přerušení studia


Č.j.: 2501/07                                                                                          V Praze dne 12. října 2007


Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu


       Ve smyslu odstavce čl. 4, odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie a Teologické nauky a studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění, níže uvedení , kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na sobotu 27. října 2007 od 8,30 - 12 hodin a  pondělí 29. října 2007 od 8 – 10,30 hodin.

Mgr. Beďačová Marie, studijní obor Katolická teologie


Ing. Bc. Petrová Marie, studijní obor Teologické nauky


Jana Klapetková, studijní obor Dějiny křesťanského umění

      

Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost dle

čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.

                                                                                             prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                        děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám