Pozvánka na řádné zasedání dne 30. 10. 2007

Pozvánka na řádné zasedání AS KTF dne 30. 10. 2007
Č. j. 2554/2007                                                                     V Praze 22.10.2007

Na základě článku 10, odst. 4 c) Volebního a jednacího řádu AS KTF svolávám
řádné zasedání AS KTFna úterý 30.10. 2007 od 16.30 do zasedací místnosti číslo 3100.Navrhovaný program:
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Pravidla pro organizaci studia


4. Jmenování Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L. k 1. listopadu 2007 vedoucím katedry


biblických věd


5. Opatření děkana o stipendiích


6. Různé


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty