OPATŘENÍ DĚKANA č. 14/2007 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2006/2007

OPATŘENÍ DĚKANA č. 14/2007 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2006/2007


Č.j. 2580/07                                                                                            V Praze dne 31. 10. 2007.
OPATŘENÍ DĚKANA č. 14/2007

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2006/2007
čl. 1 Úvodní ustanoveníV souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, s Opatřením rektora č. 26c/2006 „Pravidla pro přiznávání stipendií na KTF“ a s „Pravidly pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě“ vydávám podle čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu UK toto opatření o výši stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2006/2007:


čl. 2


Výše stipendia za vynikající studijní výsledkyVýše stipendia bude činit 9.000 Kč a bude vyplaceno jednorázově na účet studenta (ve výjimečných případech v hotovosti).

čl. 3


Závěrečná ustanovení
1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Studijní oddělení.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne 30. 10. 2007.


3. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám