OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2007 Výše doktorandského stipendia

OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2007 Výše doktorandského stipendia


Č.j. 2581/07                                                                                            V Praze dne 31. 10. 2007.
OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2007

Výše doktorandského stipendia


čl. 1 Úvodní ustanoveníV souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů vydávám podle čl. 6 odst. 3 Stipendijního řádu UK toto opatření o výši doktorandského stipendia:
čl. 2


Rozmezí výše doktorandského stipendia ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia
1. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 7.000 Kč plus prémie ve výši 0 až 3.500 Kč.


2. Výše prémie se stanoví na základě počtu bodů přidělených na návrh školitele proděkanem pro vědu každému prezenčnímu doktorandovi podle tabulky v Příloze č. 1.


3. Finanční hodnota jednoho bodu se vypočítá jako zůstatek předpokládané dotace na doktorandské stipendium po odečtení předpokládaných vyplacených stipendií bez prémií, vydělený celkovým počtem přidělených bodů. Finanční hodnota jednoho bodu bude činit nejméně 5 Kč.
čl. 3


Závěrečná ustanovení
1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne 30. 10. 2007.


3. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám