Usnesení AS KTFUK z řádného zasedání dne 30. 10. 2007

Usnesení AS KTF UK řádného zasedání dne 30. 10. 2007


Č. j.: 2554/2007


                                                                                  V Praze dne 1. listopadu  2007
Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 30. října 2007
1. „AS KTF UK schválil návrh programu na  zasedání senátu 30. října 2007.“


2. „AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 26. června 2007.“


3. „AS KTF UK schvaluje návrh děkana Pravidla pro organizaci studia na KTF UK v Praze a vyjadřuje souhlas s návrhem Opatření děkana Pravidlům pro organizaci studia.“


4. „AS KTF UK projednal záměr děkana fakulty jmenovat Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L. vedoucím katedry biblických věd a vyjádřil s jejich jmenováním souhlas.“


5. „AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem Opatření děkana, kterým se stanovuje výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2006/2007.“


6. „AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem Opatření děkana, kterým se stanovuje výše doktorandského stipendia.“
Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám